Aby rozwiązać zadanie:
Za 325zł kupiono 25 metrów materiału w dwóch gatunkach. I metr materiału I gatunku kosztował 14,50zł, zaś 1 metr materiału II gatunku - 12zł. Ile kupiono metrów materiału każdego gatunku??
wykonaj podane niżej czynności.
-Oznacz przez x - ilość materiału I gatunku.
-Zapisz, używiając x, ile kupiono materiału II gatunku.
-Zapisz wyrażenie opisujące koszty zakupu Materiału I.
-Zapisz wyrażenie opisujące koszty zakupu Materiału II.
-Ułóż równanie, w którym porównasz koszty zakupu jednego i drugiego materiału oraz kwotę, jaką zapłacono za te zakupy.
-Oblicz, ile kupiono materiału I gatunku, a ile - materiału II gatunku. Sprawdź otrzymane wyniki z warunkami zadania.
-Rozwiąż to samo zadanie, oznaczając przez x ilość materiału II gatunku.

1

Odpowiedzi

2010-02-26T10:54:16+01:00
X-ilość materiału Igat
25-x - ilość materiału IIgat
14,5zł*x - koszty zakupu materiału Igat
12zł*(25-x) - koszty zakupu materiału IIgat

14,5x+12(25-x)=325
14,5x+300-12x=325
2,5x=25
x=10
25-10=15
spr:10m Igat + 15m IIgat=25m materiału
10*14,4 + 15*12=144+180=325


x - ilość materiału IIgat
25-x - ilość materiału Igat
12zł*x - koszty zakupu materiału IIgat
14,5zł*(25-x) - koszty zakupu materiału Igat

12x+14,5(25-x)=325
12x+362,5-14,5x=325
-2,5x=-37,5
x=15m IIgat
25-15=10m Igat
4 5 4