Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-18T11:27:14+02:00
44⁴/22³ =2⁴×22⁴:22³=2⁴×22=16×22=352
9x3⁹x27/3⁷:3⁴ =3²x3⁹x3³/3³=3¹⁴:3³=3¹⁰
64²x36²/6³x2⁷ =2¹²x6⁴/6³x2=2⁵x6=32x6=192
(1/5)⁻¹ +(1/5)⁻² =5+25=30
(1/3-1/2)⁻¹ =1:(2/6-3/6)=1:(-1/6)=-6
2009-10-18T11:28:12+02:00
44⁴/22³=44×44³/22³=44×2³=44x8=352

9x3⁹x27/3⁷:3⁴ =3²x3⁹x3³/3³=3do potęgi14/3³=3do potęgi 11


64²x36²/6³x2⁷ =(2⁶)²x6²/6³x2⁷=2¹²x6²/6³x2⁷=2⁵/6=32/6=16/3=5 1/3

(1/5)⁻¹ +(1/5)⁻² =5+25=30


(1/3-1/2)⁻¹ =(2/6-3/6)⁻1=(-1/6)⁻1=-6