Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-25T18:40:47+01:00
Dysocjacja zasad jest to rozpad pod wpływem wody na jony metalu dodatnie i aniony wodorotlenkowe ujemne np
NaOH = Na⁺ + OH⁻

Tyle jest dodatnich kationów ile wartościowy jest metal, grupa OH jest zawsze jednowartościowa ma więc 1 anion

Mg(OH)₂ = Mg²⁺ + 2 OH⁻

Magnez jest 2- wartościowy stąd dwa kationy, są dwie grupy OH ale ładunek minusowy jeden
27 3 27