BARDZO PROSZĘ O POMOC;*****
na ciało o masie 0,75 kg działa stała siła o wartości 75N jakie przyspieszenie uzyskuje to ciało?? jaką drogę przebędzie to ciało w ciągu 10s licząć od początku ruchu??

ciało o masie 2kg zostało rzucone pionowo w dół z siłą równą 20N w wyniku czego uzyskało pęd równy 20 Ns oblicz jaką prędkość będzie miało ciało po upływie 5s przyspieszenie ziemskiezaokrąglij do 10

pocisk opuszcza lufę z prędkością 800 m/s jaka jest masA pocisku jeżeli karabin a masie 8kg zostaje odrzucony z prędkością 2m/s

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-26T16:49:59+01:00
Zad.1
m=0,75kg
F=75N
a=?
s=?
t=10s

a=F/m
a=75N/0,75KG
a=100m/s²

s=½at²
s=½100m/s²*100s²
s=5000m


zad2.

m=2kg
p=20Ns
vo=?
F=20N
t=5s
g=10m/s²

p=mv
p/m=v
20N/2kg=v
10m/s=v

a=a₁+g
a₁=F/m
a₁=20N/2kg
a₁=10m/s²
a=20m/s²

v=Vo+at
v=10m/s+20m/s²*5s
v=110m/s

zad3

v₁ = 800 m/s
m₁ = ?kg
m₂ = 8 kg
v₂ = 2 m/s

Pp = 0
Pk = m1v1 - m2v2
Pp=Pk
0 = m₁v₁ - m₂v₂
m₁v₁ = m₂v₂
m₁ = m₂v₂ : v₁
m₁ = 8kg2m/s : 800m/s
m₁ = 0,02kg