Prosze to pile na jutro


Uzupełnij treść zadania tak, by można je było rozwiazać za pomocą poniższego równania:
a) x+2*x+x-1=63
Łukasz,Michał i Piotr zbierają znaczki. Michał ma razy tyle znaczków co Łukasz, a Piotr o znaczek od Łukasza. Razem mają znaczki. Ile znaczków ma Łukasz?
b) Roziwąż zadanie i podaj odpowiedz!

1

Odpowiedzi

2010-02-25T18:59:45+01:00
Michał ma 2 razy tyle znaczkow co Lukasz, a Piotr o 1 znaczek mniej od Lukasza, Razem maja 63 znaczki. Ile znaczkow ma lukasz?
x+2x+x-1=63 |+1
4x=64 |:4
x=16