1.Jakie jest pole kwadratu zewnętrznego, jeśli pole kwadratu wewnętrznego, którego wierzchołkami są środki boków tego pierwszego, wynosi 12 cm 2?
2.Na przyjęciu chińskim przygotowano półmiski z ryżem, sosem i mięsem.Każdy półmisek z ryżem byłdla dwóch gości, z sosem dla trzech, a z mięsem dla czterech. Przygotowano 65 półmisków. Ilu gości było na przyjęciu?
3. Wczoraj było 12,5% nieobecnych w klasie. Dziś nieobecny jest dodatkowo 1 uczeń. Ilość obecnych jest dziś 5x większa niż ilość nieobecnych. Ilu uczniów jest w klasie?
4. Średnia wieku drużyny (11 zawodników) wynosi 22 lata. Jeden z piłkarzy zszedł z boiska. Średnia spadła do 21 lat. Ile lat miał zawodnik, który zszedł?
5.Podane liczby przedstaw w postaci sumy różnych ułamków prostych: 3, 3, 6, 2, 27 (to są ułamki)
4, 5, 5, 5, 40

1

Odpowiedzi

2010-02-25T18:51:36+01:00
P - pole kwadratu = a² = 12 cm²
a - bok kwadratu = √12 = 2√3 cm
przekątna kwadratu = a√2
przekątna mniejszego kwadratu = a√2 = 2√3 razy √2 = 2√6 cm
przekątna mniejszego kwadratu jest równa długości boku większego kwadratu
P1 - pole większego kwadratu = (2√6)² = 4 razy 6 = 24 cm²
odp
zewnętrzny kwadrat ma pole 24 cm²