Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-26T19:54:33+01:00
-Potaż żrący, (KOH, wodorotlenek potasu, potaż kaustyczny), biała, higroskopijna substancja, temperatura topnienia 360°C. Dobrze rozpuszcza się w wodzie z wydzieleniem ciepła i etanolu. Wodny roztwór potażu żrącego, zwany ługiem potasowym, posiada silnie żrące własności (stężone roztwory niszczą szkło), jest mocną zasadą.
Potaż żrący otrzymuje się z roztworu chlorku potasu metodą elektrolizy przeponowej. Stopiony reaguje z metalami (berylem, glinem, cynkiem, cyną, ołowiem i antymonem) wydzielając wodór. Znajduje zastosowanie jako odczynnik chemiczny, surowiec do produkcji mydła, środek do absorpcji pary wodnej i tlenku węgla(IV), oraz w litografii.

-Sublimat, HgCl2, chlorek rtęci(II), biała substancja krystaliczna, rozpuszczalna w wodzie, etanolu, eterze dietylowym. Temperatura topnienia 280°C. Wykazuje działanie bakteriostatyczne i grzybostatyczne, jest toksyczny.
Sublimat można otrzymać w reakcjach: siarczanu(VI) rtęci(II) z chlorkiem sodu, tlenku rtęci(II) z kwasem solnym lub działając chlorem na metaliczną rtęć.
Sublimat znajduje zastosowanie do dezynfekcji przedmiotów niemetalowych, w metalurgii jako odczynnik analityczny, pestycyd, w fotografii i technikach graficznych.

-Zastosowanie galeny
Ma duże znaczenie kolekcjonerskie
Najczęściej występujący kruszec ołowiu (86,6% Pb) oraz srebra (do 0,3% srebra, czasami przekracza 1% – galena srebronośna).
W pierwszej połowie XX w. galena była stosowana jako wczesny materiał półprzewodnikowy (tzw. właściwości detekcyjne). W epoce radioelektroniki lampowej, a przy słabej elektryfikacji wielu krajów, galena dawała możliwość konstrukcji odbiorników radiowych niewymagających zasilania (detektor kryształkowy).


Chyba jest dobrze.. ;)
15 2 15