Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-26T16:29:28+01:00
Vo=8m/s
h=2m
v=? m/s

Ep=mv²₀/2
Ek=mv²/2 + mgh
Ep=Ek
mv²₀/2=mv²/2 + mgh /:m
v²₀/2=v²/2 + gh /*2
v²₀=v²+2gh / - 2gh
v²₀ - 2gh=v²
√v²₀ - 2gh = v
√64m²/s²-2*10m/s²*2m =v
√64m²/s²-40m²/s² = v
√24m²/s²= v
4,9 m/s = v