Odpowiedzi

2010-02-25T19:30:32+01:00
Witaj
dane R=1m, m=0,1kg, F=100N, g=10m/s2=10N/kg
szukane T
Kamyk w ruchu po okręgu napina sznurek siłą odśrodkową Fr oraz swym
ciężarem Q. Najbardziej newralgicznym punktem jest najniższe położenie
kamyka, ponieważ tam obie siły daja największa wypadkową.
W granicznym przypadku
Fr + Q = F
Fr = F - Q
4pi2mR/T2 = F - Q
T2 = 4pi2mR/[F-Q] = 4pi2*o,1kg*1m /[100N-0,1kg*10N/kg] = 0,04s2
T = 0,2s wynosi najkrótszy okres obiegu, przy którym sznurek jeszcze nie
ulega zerwaniu.
f = 1/T = 5 Hz

.........................pozdrawiam


1 5 1