Odpowiedzi

2010-02-25T19:02:32+01:00
2010-02-25T19:19:09+01:00
Pc=Pb+Pp
Obliczam Pp (pole podstawy)
Pp=6*(a^2 pierwiastka z 3 przez 4)
Pp=6*(14^2 pierwiastka z 3 przez 4)
Pp=6*(196 pierwiastka z 3 przez 4)
Pp=6*49 pierwiastków z 3
Pp=294 pierwiastków z 3

Obliczam wysokość ściany bocznej
c^2-a^2=b^2
25^2-7^2=b^2
625-49=b^2
576=b^2
b=24

Obliczam Pb (pole powierzchni bocznej)
Pb=6*(1/2*a*h)
Pb=6*(1/2*14*24)
Pb=6*(12*14)
Pb=1008

Obliczam Pc(pole powierzchni całkowitej)
Pc=Pb+Pp
Pc=1008+294 pierwiastków z 3
Pc=6*(49 pierwiastków z 3 + 168) - po wyłączeniu przed nawias