1. Które z poniższych zadań nie jest prawdziwe ?
A. W Polsce jest 5 razy mniej gatunków płazów niż ssaków
B. Gatunki ryb i ptaków stanowią 3/4 gatunków kręgowców występujących w Polsce.
C. W Polsce gatunków płazów jest 2% więcej niż gatunków gadów
D. Stosunek liczby gatunków płazów do liczby gatunow w Polsce wynosi 1:13

1

Odpowiedzi

2010-02-25T18:52:24+01:00