Trzeba napisać po angielsku takie wypracowanie o środowisku.
W pierwszym punkcie musi być:Jaki jest problem?
W drugim:Jak go rozwiązać?
To zadanie musi być na min.pół strony z zeszytu.;)
Proszę też o tłumaczenie ;)
Daje naj. za najlepsze wypracowanie ;P

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-26T13:07:23+01:00
Our big problem is Global Warming which is due to rise temperature.
If we plant trees,we will reduce dixode in the atmosphere.
If we stop cutting down trees,animals won't lose their habitats.
If we don't be products from endangered species,we'll help them survive.
If we recycle paper,we'll save our forests.
If we don't leave all our lights on,we will save energy.
Naszym duzym problemem jest globalne ocieplenie,które jest spowodowane wzrastającą temperaturą.Jeśli będziemy sadzic dzrzewa,zredukujemy sterzenie dwutlenku węgla w atmosferze.-//-przestaniemy wycinac drzewa,zwierzeta nie straca swoich domów.-//-nie bedziemy niszczyc zagrozonych gatunkow,pomozemy im przetrwac.-//-bedziemy recyklingowac papier,ocalimy nasze lasy.-//-bedziemy wylaczac swiatlo,zaoszczedzimy energie.
2010-02-26T17:55:51+01:00
People are harming earth by makeing a lot of carbon dioxide it can be dangerous for all animals on our planet, its very dangerous for humans also. When degree of carbon dioxide in atmosphere will incresse a lot, the temperature will grow.
The only way to stop it is to decresse a quantity of this dangerous gas. We have to use less machines that are working on fuel, we need more ecology cars, factors and trees. We cant wait, we have to start changing our planet now.


w skrócie:
Ludzie krzywdzą ziemie przez nadmierną ilość CO2, to może być niebezpieczne dla wszystkich zwierząt i ludzi. Kiedy stopień CO2 w atmosferze mocno wzrośnie, wzrośnie też temperatura.
Jedyną drogą do zatrzymania tego jest ograniczenie niebezpiecznych gazów. Musimy używać mniej maszyn pracujących na paliwo, potrzebujemy więcej ekologicznych samochodów i fabryk, a takrze drzew. Nie możemy czekać, musimy zacząć zmieniać naszą planete teraz.

Jak byłoby trzeba coś zmienić to napisz... bo ja wypracowań nie pisałem dawno i niebardzo wiem jak to wyglądać ma ;]
1 4 1