BARDZO PILNE! DUŻO PUNKTÓW!!
zadanie 1
Oblicz, ile gramów siarczku żelaza (III) powstanie w reakcji 11,2g żelaza z siarką.
zadanie 2
Oblicz, ile gramów wody otrzyma się podczas reakcji 200 g wodoru z tlenem.
zadanie 3
Oblicz, ile gramów siarczanu(VI) potasu otrzyma się podczas reakcji zobojętnienia 196g kwasu siarkowego(VI)(reakcja zobojętnienia: H₂SO₄+2KOH→K₂SO₄+2H₂O)
zadanie 4
Oblicz, ile gramów tlenku magnezu powstanie w reakcji 120g magnezu z tlenem.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-25T19:33:57+01:00
Zadanie 1
2Fe + 3S = Fe2S3

MFe = 52g/mol , MS = 32g/mol, MFe2S3 = 200g/mol

Skoro z 2*52gFe powstaje 1*200g Fe2S3 to:
z 11,2g Fe powstaje Xg Fe2S3

2*52 - 200
11,2 - X
X = 21,5g Fe2S3

Zadanie 2
2H2 + O2 = 2H2O

MH = 1g/mol , MO = 16g/mol , MH2O = 18g/mol

Skoro z 2*2*1gH powstaje 2*18g H2O to:
z 200g H powstaje Xg H2O
2*2*1 - 2*18
200 - x
X = 1800g H2O

Zadanie 3
2KOH + H2SO4 = K2SO4 + 2H2O

MKOH = 55g/mol , MH2SO4 = 98g/mol , K2SO4 = 206g/mol

Skoro z 98g H2SO4 powstaje 206g K2SO4 to:
ze 196g H2SO4 powstanie Xg K2SO4

98 - 206
196- x
X = 412g K2SO4

Zadanie 4
2Mg +O2 = 2MgO

MMg = 24g/mol , MgO = 40g/mol

Skoro z 2*24g Mg powstaje 2*40g MgO to:
ze 120g Mg powstanie Xg MgO

2*24 - 2*40
120 - X
X= 200g MgO
1 5 1