1)Co chrześcijaństwo dało Europie ? Jak wpłyneło na jej życie ?
2)Czego twoim zdaniem, można się nauczyć od takich chrześcijan, jak św:
->Benedykt, Franciszek, Wojtek, Staś, Jadwiga ?
3)Czego wyrazem jest najstarszy dokument polskiej literatury BOGURODZICA ?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-25T21:27:36+01:00
1) Zastanówmy się co by było gdyby nie było chrześcijaństwa. Krzyżacy nigdy nie wylądowaliby w Polsce, nie "nawracaliby mieczem". Prusy nie żądaliby odzyskania ziem (Prusy wschodnie), bo to pozostałości po krzyżakach. Hitler niemiałby pretekstu do atakowania. Ale to tylko domniemania...

2) Od takich chrześcijan jak św:
Benedykt, Franciszek, Wojtek, Staś, Jadwiga, można nauczyć się przedewszystkim poświęcenia i bezgranicznego oddaniana się Bogu. Ci świeci całkowicie swoje życie zawierzyli Bogu.

3) Bogurodzica jest symbolem wiary Polski. Królową Polski nazywamy Matkę Boską, to świadczy o głębokej wierze Polaków.
5 2 5