Odpowiedzi

2010-02-25T19:02:29+01:00
Epitety,porównanie,przenośnia,anafora,personifikacja,antropomorfizm,onomatopeja
2 3 2
2010-02-25T19:07:38+01:00
Epitet
Porównanie
Przenośnia (metafora)
Apostrofa
Anafora
Personifikacja (uosobienie)
Antropomorfizm
Onomatopeja (wyraz dzwiękonaśladowczy)
Peryfraza
Przerzutnia
Animizacja (ożywienie)
Oksymoron
Epifora

Jeśli chcesz wytłumaczenia to napisz [email protected]
3 4 3
2010-02-25T19:37:48+01:00
Śroski artystyczne:
1.Onomatopeje (wyrazy dźwiękonaśladowcze) - szept,huk,puk,puk...
2.Wyrazy zdrobniałe - ubranka, ogródeczek
3.Wyrazy zgrubiałe - psisko, babsko
4.Archaizmy (wyrazy stare, które wyszły już z użycia)
5.Neologizmy (wyrazy utworzone przez poetę lub pisarza)
6.Pytanie retoryczne (pytanie, na które nie wymaga się odpowiedzi)
7.Wykrzyknienie
8.Elipsa (opuszczenie wyrazu lub fragmentu zdania)
9.Anafora (powtórzenie tego samego słowa lub zwrotu na początku wersu)
10.Epifora (powtórzenie tego samego wyrazu lub zwrotu na końcu wersu lub zdania)
11.Apostrofa (uroczysty zwrot do kogoś lub czegoś)
12.Inwokacja (rozwinięta apostrofa)
13.Peryfaza (omówienie)
14.Parafaza jest to swobodna przeróbka tekstu literackiego lub jego interpretacja
15.Porównanie
16.Porównanie homeryckie (druga część porównania jest rozbudowana)
17.Metafora (przenośna)
18.Personifikacja (uosobienie)
19.Animizacja (ożywienie)
20.Hiperbola (przesadnia)
21.Epitet - przymiotnik określający rzeczownik
22.Oksymoron (zestawienie wyrazów wzajemnie się wykluczających)
23.Alegoria (znak umowny, zastąpienie abstrakcyjnego pojęcia czymś konkretnym. Alegoria jest czytelna i jednoznaczna)
24.Symbol (motyw w dziele literackim, która poza znaczeniem dosłownym ukrytą. Symbole można różnie interpretować)


5 5 5