Odpowiedzi

2010-02-25T19:08:11+01:00
10 cm - długość krawędzi

Całkowite pole powierzchni:
P=√3 * a² = 1,73* 10² = 1,73*100=173 cm²

Objętość:
V=√2÷12*a³=0,12*10³=0,12*1000=120cm³

Odp.: Ten czworościan foremny ma całkowite pole powierzchni równe 173 cm² i objętość równą 120 cm³.
40 1 40
2010-02-25T19:08:55+01:00
10*10=100

100*6=600

V=10*10*10=1000
4 1 4
2010-02-25T19:11:34+01:00
Pc= 100√3
V = ⅓ a²√3 / 4 * h
V = ⅓ 10²√3 / 4 * h
V = 25/3 * h

a = 10

h = a√3 / 2
h = 10√3 / 2
h = 5√3

V = 25/3 * 5√3
2 3 2