To są te zadania. Proszę o pomoc z góry dzięki.

Zad 1.

Wyprowadź wzór na całkowitą energię mechaniczną satelity, o masie m krążącego po orbicie o promieniu r.

Zad 2.

Kulę zawieszono na nici o długości 1m odchylono o 90°od położenia równowagi i puszczono. Korzystając z zasady zachowania energii mechanicznej, oblicz szybkość kulki w chwili, gdy przelatuje przez to położenie.

Zad 3.

Oblicz energię wiązania układu ziemia-słońce. Znajdź jej wartość liczbową przyjmując, że masa Ziemi wynosi 6*10²⁴ Kg masa Słońca 2*10³⁰Kg , odległość Ziemi od Słońca 150 mln Km.

Zad 4.

Likwidacja stacji kosmicznej Mir polegała na zatopieniu w oceanie satelity o masie około 10t krążącego początkowo na orbicie położonej około 400km nad Ziemią. Oblicz o ile zmniejszą się przy tym masa układu „Mir-Ziemia”.

1

Odpowiedzi

2010-02-25T21:05:24+01:00