Podkreśl wzór,który pozwala wyznaczyć czas.Uzasadnij swój wybór,przprowadzając działania na jednostkach wskazujących nie tylko poprawność wybranego wzoru,ale i bezsensowność pozostałych.
Wzory do wybrania:
t=v/s, t=s × v, t=s/v
Obliczenia:

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-25T19:37:26+01:00
Jadnostką czasu w układzie SI jest oczywiście sekunda s
Poprawnym wzorem jest wzór:
t = S / V ponieważ:
[m] / [m/s] podzielić tzn pomnożyć przez odwrotność mianownika
czyli
[m] × [s/m] = [s]
Jednostki jakie wychodzą z pozostałych wzorów:
t = V/S
[m/s]/ [m] = [m/m× s] = [1/s] - bez sensu!
t= s × v
[m × s] - też bez sensu!
1 5 1