Wyrażenia algebraiczne-pomocy ;(.
1. Przyjmijmy, że K oznacza liczbę całkowitą. Zapisz trzy kolejne liczby :
a) parzyste poprzedzające liczbę 2k + 1
2. Zapisz:
a) sumę liczby x i liczby o 1 większej od x,
b) sumę liczby a i sześcianu liczby b,
c) liczbę o 3 mniejszą od iloczynu liczb a i b,
d) liczbę 3 razy większą niż suma liczb n² i 25,
e) iloraz sumy liczb a i b przez 4.
dam naj ! pomocy ;(

1

Odpowiedzi

2010-02-25T19:45:05+01:00
2
a)x+(x+1)
b)a+b³
c)a*b-3
d)3(n²+25)
e)(a+b):4