Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-26T18:41:25+01:00
1.2x+3y=8 *(-2)
4x+6y=16

-4x-6y=-16
4x+6y=16

0=0.
2. x-y=2 *(-2)
2x+3y=5

-2x+2y=-4
2x+3y=5
dodajemy stronami
5y=1
x-y=2

3.
5x-3y=17
-3y*....=-15y /(-3y)
5

4.
2x+y=5
7x-y=8
dodajemmy stronami
9x=13
2x+y=5

5.
5x-10y=5
x+y=4 *10

5x-10y=5
10x+10y=40
dodajmey stronami

15x=45 /15
x=3

x+y=4
3+y=4
y=1

6.
5x+y=9 *(-3)
2x+3y=1

-15x-3y=-27
2x+3y=1
dodajmey stronami

-13x=-26 /(-13)
x=2

2x+3y=1
2*2+3y=1
4+3y=1
3y=-3 /3
y=-1

7. y=5x
x+7=y

x+7=5x
7=4x /4
x=1.75

y=5x
y=5*1.75
y=6.75

8.l-waga lisa
w-waga wilka

2l+w=70 *(-2)
l+2w=110

-4l-2w=-140
l+2w=110
dodajemy stronami

-3l=-30 /(-3)
l=10

l+2w=110
10+2w=110
2w=100 /2
w=50