Rozwiąże ktoś?
1.Jakie są najważniejsze różnice między właściwościami azotu i tlenu - głównych składników powietrza?
2.Które z wymienionych gazów są używane w technice oświetleniowej:
a) H2
b)He
c)N2
d) O2
e)Cl2
f)Ne
g) Ar?

3. Zapisano nazwy gazów: chlor, tlen, krypton, wodór, azot. Tylko jeden z nich występuje w przyrodzie w postaci atomów. Wskaż go i uzasadnij swój wybór.


Z góry dziękuję! ; *
PS jest to pilne, kto pierwszy rozwiąże dostanie naj.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-25T20:56:49+01:00
1 tlen do oddychania a azot rośliny przetwarzają nieorganiczne związki azotu w białka

2 b f g

3 krypton bo to jest gaz szlachetny
31 4 31