Oddziel podstawy słowotwórcze od formantów. W tym celu najpierw zapisz znaczenie słowotwórcze podanych wyrazów. Pamiętaj, że musi ono zawierać wyraz podstawowy.

bukiecik-
ogrodowy-
kwiaciarnia-
związać-

Zapisz po 2 wyrazy pochodne od podanych wyrazów, dodając przyrostki i przedrostki.
Wzór: mówić-zamówić mówić-mówienie

czytać-
czytać-
szkoła-
szkoła-

2

Odpowiedzi

2010-02-25T19:14:37+01:00
Zad 2.

Przeczytać
Zaczytać się
Szkolne
Przedszkolne


xD pozdroo
3 3 3
2010-02-25T19:16:38+01:00
Bukieci|k- bukiet
ogrod|owy- ogród
kwiaci|arnia- kwiat
z|wiązać- wiązkaczytać- czytanie
czytać- przeczytanie
szkoła- szkolnictwo
szkoła- przedszkole
5 4 5