Przetłumaczyć! nie w translatorze!
Zuzia jest wysoką dziewczyną o długich brązowych włosach, zielonych oczach, które nigdy nie tracą blasku. Nawet wtedy, gdy bywa bardzo zmęczona. Porusza się wyjątkowo zgrabnie, jakby sprężyście bez najmniejszego wysiłku. Nosi okulary i zazwyczaj rozpuszczone włosy. Ma regularne rysy twarzy i ciekawy, oryginalny uśmiech. Zuzia jest miłą i sympatyczną dziewczyną. Ma bardzo dużo znajomych, ponieważ jest otwarta na nowe znajomości,które Szybko je nawiązuje. Jest rozgadana i szalona. Ma dużo ciekawych pomysłów. Jest również życzliwa i pomocna. Gdy ktoś potrzebuje pomocy może zawsze na nią liczyć. Lubi rozmawiać z ludźmi. Można jej zaufać i powierzyć wiele tajemnic. Bardzo lubi grać w siatkówkę. Jest to jej ulubiony sport. Często również ogląda telewizję. Najbardziej lubi program "Rozmowy w toku".Już od rana jest roześmiana, pełna energii, radości życia, która udziela się wszystkim. Lubi muzykę i taniec. Gdy jest na dyskotece nie schodzi z parkietu. Jest pilną osobą, ponieważ zawsze odrabia prace domowe. Bardzo dobrze się uczy, sumiennie wypełnia swoje obowiązki. Jej ulubionymi przedmiotami są biologia i chemia. Nigdy się nie poddaje, zawsze umie stawić czoło problemom, pokonać przeszkody. Jest bardzo dobrą koleżanką i bardzo ją lubię.

1

Odpowiedzi

2010-02-25T19:14:58+01:00
Zuzia is high girl with long brown hair, green eyes that never lose their brilliance. Even if it can be very tired. Moves very nicely, though smartly without the slightest effort. He wears glasses and is usually dissolved hair. It has regular features and interesting, original smile. Zuzia is nice and friendly girl. It has a lot of friends because it is open to new knowledge, which refers them quickly. It is foolish and loquacious. Has a lot of interesting ideas. It is also friendly and helpful. When someone needs help can always count on her. He likes talking to people. You can trust her and to entrust a lot of secrets. She likes to play volleyball. This is her favorite sport. Often also watching TV. Most loved the "Conversations in progress." Since the morning is laughing, full of energy, zest for life, who gives to all. Likes music and dancing. When it is at a disco does not go to the dance floor. It is urgent the person, because I always catch up housework. Very well taught, conscientiously carry out their duties. Her favorite subjects are biology and chemistry. Never gives up, always know how to confront problems, to overcome obstacles. It is a very good friend and I like her very much.