UŁÓŻ I ROZWIĄŻ ODPOWIEDNIE RÓWNANIA:
a) średnia arytmetyczna liczy x i liczby o 7 większej od x wynosi 20
b) średnia arytmetyczna trzech liczb:liczbyy, liczby 3 razy większej od y i liczby o 10 większej od y wynosi 16
c) do liczy 15 dodano liczbę y, a od liczy 51 odjęto liczbę y i otrzymano równe liczby

1

Odpowiedzi

2010-02-25T19:23:19+01:00
A)(x+x+7):2=20|*2
x+x+7=40
2x=40-7
2x=33|:2
x=16,5

b)(y+3y+10+y):2=16|*2
y+3y+10+y=32
5y=32-10
5y=22|:5
y=4,4


c)15+y=51-y
y+y=51-15
2y=36|:2
y=18
1 5 1