Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-02-25T19:59:55+01:00
Przyczyny upadku cesarstwa zachodniego rzymskiego:
-gigantyczne koszty tak finansowe jak i ludzkie, wojen, jakie prowadziło imperium w drugiej połowie II wieku n.e.
-przywleczona z Persji zaraza (najpewniej dżuma), która zdziesiątkowała legiony
-wydatki na obronę przed najazdami plemion germańskich i sarmackich.
-Rzym zaprzestał podbojów bo, poziom życia, szczególnie w miastach, był bardzo wysoki, a Rzymianie przestali odczuwać chęć do walki
-przyrost naturalny u Rzymian był mały (antykoncepcja i aborcja), powszechnie występowało zatrucie ołowiem - ołowica (ołów był używany np. przy budowie instalacji doprowadzających wodę)
-brak wojen oznaczał brak niewolników, którego handel nie mógł wyrównać
-coraz częściej zatrudniano w wojsku wojowników, najpierw z podbitych prowincji, a potem w ogóle spoza imperium, którzy mieli bronić imperium przed swoimi współplemieńcami.


Cechy religii islamskiej
Islam oznacza:

-całkowite poddanie się (taslim) woli Boga i zaakceptowanie Jego przykazań zawartych w Koranie;
-pokój (salam) i równowagę - spokój umysłów i pokój między narodami, prowadzące do równowagi, postępu i dobrobytu;
-zdrowy (salim), umiarkowany i zrównoważony styl Życia, bez zbytku i nadużywania.
Tak więc w samej nazwie Islamu zawarte są trzy jego główne zasady.

Ta wyjątkowa cecha Islamu, nieznana innym religiom, jest bardzo istotna i zasługuje na głębsze zbadanie.

a więc:
Po pierwsze - Islam to nazwa oryginalna
Po drugie - Islam to nie tylko nazwa, to słowo, które ma własne znaczenie
Po trzecie - Al- Kaba to symbol powszechnej wiedzy
Po czwarte - Meczet to instytucja o przełomowym znaczeniu
Po piąte - Koran to Księga w pełni oryginalna

mam nadzieję że to wystarczy, jak nie pisz:)
1 5 1
2010-02-25T20:07:35+01:00
Przyczyny upadku
Przyczyny polityczne
- samowolka urzędników
- upadek autorytetu władzy cesarskiej
- Częste zmiany na tronie
- Skandale uzurpacje
- Złe funkcjonowanie administracji centralnej
- walki z ludami najeżdżające tereny Rzymu
373r n. e. początek wielkiej wędrówki ludów

Przyczyny gospodarczo-społeczne
- brak pieniędzy na utrzymanie większej armii
- konieczność nakładania podatków
- Ograniczenie ilości rekrutów do armii
- "psucie się" pieniądza
- "przywiązanie" chłopów do ziemi
- 410 r. n. e. Rzym spalili Wizygoci
- 455r. Przym spalili Wandalowie

Islam
-Mahomet z wielu religi stworzył zwarty system filozoficzny, etyczny, prawny i obyczajowy.
- Nazwał go islamem co po arabsku znaczy " Poddanie się woli bożej"
- Za przestrzeganie tej religii czeka nagroda wejście po śmierci do raju
- Praktykowanie islamu polega na przestrzeganiu 5 Filarów
* Publiczne wyznawanie wiary
* Pięciokrotne odmawianie modlitwy w ciągu dnia
* Jałmużna
* Post w miesiącu Ramadan
* pielgrzymka do mekki
1 5 1