Wszystkie tabelki są w załączniku.

1. Porównaj procesy fotosyntezy i oddychania tlenowego przebiegające w komórce roślinnej. W tym celu uzupełnij tabelę: i tak jak w zadaniu 1 w załączniku:

cecha, fotosynteza,oddychanie tlenowe

2. Podaj w tabeli sposoby wykonywania czynności życiowych przez wymienione organizmy.

3. Na podstawie wykresu odpowiedz na pytania:
a) czy wraz ze wzrostem zawartości CO2 w powietrzu intensywność fotosyntezy zwiększa się czy maleje? .....................................................
b) Przy jakiej zawartości CO2 w pow. intensywność fotosyntezy jest 2 razy większa niż przy zawartości 0,03 % CO2? ...................................
c) O ile % wzrasta intensywność fotosyntezy, jeśli stężenie CO2 w pow. zwiększy się z 0,03 % do 0,09 % ? ......................................................

4. wstaw słowa:płciowe, cudzożywne, bezpłciowe, tlenowe, samożywne, beztlenowe

1

Odpowiedzi

2010-02-26T15:44:43+01:00
4. oddychanie:
- tlenowe
- beztlenowe
rozmnażanie:
- płciowe
- bezpłciowe
odżywianie:
- cudzożywne
- samożywne
1. oddychanie tlenowe:
miejsce: mitochondria
co jest potrzebne, co powstaje :glukoza + tlen -> CO2 + woda + energia

fotosynteza
powstaje glukoza i tlen
cel: przekształcenie energii świetlnej w energię chemiczną dzięki chlorofilowi; następne reakcje prowadzą do powstania glukozy
2. człowiek - oddychanie tlenowe, odżywianie cudzożywne, rozmnażanie płciowe

za mało pkt, żeby dalej pisać :D
7 3 7