Odpowiedzi

2010-02-25T21:41:54+01:00
Dane
a)
a=1,6 m/s2
Vo=0 km/h = 0 m/s prędkość początkowa
V1=100 km/h = 27,7 m/s
to=0 s czas początkowy
Obliczyć
t1=? czas końcowy
Wzór
a=ΔV/Δt
a=(V1-Vo)/(t1-to)
ponieważ Vo i to = 0 to wzór przyjmie postać
a=V1/t1
z tego
t1=V1/a
t1=27,7/1,6
t1=17,31 s
rachunek jednostek
[t1]=[(m/s)/m/s2]=[m*s2/m*s]=[s]
Odpowiedź
Rozpdzanie samochodu będzie trwao 17,31 s
b) rozwiązujemy dokładnie tak jak w punkcie a tylko dzielimy prędkość przez przyspieszenie a= 2,3
t1=27,7/2.3
t1=12,04 s
Rachunek jednostek jak wyzej
3 4 3