Odpowiedzi

  • PLS
  • Początkujący
2010-02-26T10:14:57+01:00
Białowieski Park Narodowy jest najstarszym spośród 23 parków narodowych w Polsce. Pierwsze tereny zostały objęte ochroną w 1921 roku. W 1932 roku chroniona część Puszczy Białowieskiej otrzymała nazwę Białowieski Park Narodowy. Symbolem parku jest żubr, gdyż właśnie w tym parku ocalono od zagłady to zwierzę. Żubry wyginęły już prawie całkowicie w XVIII wieku. Ich nieliczne populacje przeżyły jedynie na Kaukazie i w Puszczy Białowieskiej. Przewalony pień w Puszczy BiałowieskiejPuszcza Białowieska jest najlepiej zachowanym lasem naturalnym na Niżu Europejskim. Ponad 2/3 powierzchni parku zajmują lasy liściaste. Największą powierzchnię zajmują lasy grądowe (dębowo-grabowe), które rosną na najżyźniejszych glebach puszczy.
2 4 2
Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-02-26T10:37:27+01:00
Białowieski Park Narodowy utworzono w 1947r.Jest to rezerwat ścisły,człowiek nie prowadzi tam żadnej działalności gospodarczej,nie sadzi i nie wycina drzew.Rośliny same się tam rozsiewają.Martwe organizmy powoli rozkładają się i las odnawia się sam.Klimat jest tam następujący:długie i ostre zimy,ciepłe lata.Gleby są zróżnicowane :bielicowe,torfowo-bagienne i brunatne.Klimat i gleby mają wpływ na szate roślinną i zwierzęcą.
Symbolem parku jest żubr.Występują tu też jelenie,sarny,rysie,żbiki bobry ,wydry i wiele gatunków ptaków.Wiele z nich jest obiętych ochroną,i tylko w parku jest ich ostoja.
3 5 3