Wypisz wyraz, który pełni funkcję podmiotu w tym zdaniu:
Z tej nazwy rozwinęła się nowa legenda.

Ile nieodmiennych części mowy jest w tym zdaniu:
Taka niepamięć była losem wielu monumentów i pomników.

Z jakich części mowy składa się zestawienie "trzęsienie ziemi"?

Ile głosek jest w wyrazie stworzenie?

"O jego związku z faraonem nikt, JAK SIĘ ZDAJE nie pamiętał".
Dlaczego autor używa tego wyróżnionego wtrącenie? Odpowiedź zapisz w postaci zdania złożonego podrzędnie.

Projektujesz dla biura podrózy folder reklamowy. napisz 3-4 zdania, w których przekonasz klientów do odwiedzenia Egiptu.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-25T19:24:41+01:00
Podmiot : legenda
2 nieodmienne : czasownik "była" i spójnik "i"
z czasownika "trzęsienie" i rzeczownika "ziemi"
s-t-w-o-rz-e-n-ie - 8
2 4 2