Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-25T19:47:58+01:00
I wojna światowa zachwyciła wiarą w niezmienność podstawowych wartości.II woja w okrutny sposób obnażyła kruchość wszelkich zasad..Starcie dwóch totalitaryzmów,zniewolenie,poniżenie i upodlenie wywołały w ludziach przekonanie,że ideały i reguły są bez znaczenia.Uświadomienie straszliwej prawdy o tym,do czego zdolny jest człowiek,musiało po wojnie zaowocować poszukiwaniem nowego systemu,na którym możliwe byłoby zbudowanie nowego świata.Poszukiwanie obemowały również literaturę i sztukę.W czasie wojy okazało się bowiem,że to nie tylko człowiek włada językiem,ale również język ma władzę nad człowiekiem.Literatura powinna zatem zrezygnować z przypisywanej jej funkcji zmieniania rzeczywistości.Skrajną odmianą przekonania o totalnym kryzysie literatury był post-modernizm.Jego przedstawiciele twierdzili,że wyczerpał się kod opisywania i wszystko zostało już powiedziane. Nie zmienia to faktu,że powstające po wielkim wojennym kataklizmie szkoły filozoficzne próbowały określić miejsce jednostki w świecie i kondycję człowieka w absurdalnej rzeczywistości.
Filozofowie z tego okresu :
-Albert Camus
-Jean Paul Sartre
ważne pojęcie : Personalizm
Historia Sztuki :
-Ekspresjonizm abstrakcyjny
-Pop-art
-Hipperrealzm
-Konceptualizm
Literatura Polska:
-Julian Tuwim
-K.I Gałczyński
-Leopold Staff
-Władysław Broniewski
-Czesław Miłosz
- Witold Gombrowicz
-Jerzy Andrzejewski
- Stanisław Grochowiak
-Andrzej Bursa
3 3 3