Odpowiedzi

2010-02-26T13:39:36+01:00
Mv²/2=mgh
v²=2gh
v=√2gh (wszystko pod pierwiastkiem)
v=√2×10m/s²×20m
v=√400m²/s²
v=20m/s