D)......c2h5cooh +............-------->....co+.............
e)......... hcooh+.....mgo-------> ..........+.............
f)............+....LiOH-------->......C15H31COOLi+.......
g)..........+K2O------>.......C3H7COOK+.......
h).......+........------>(HCOO)2Zn+...H2
i)........----H2O------> H+ C2H5COO-
<------------
j).....C2h5COOH+.... MG (OH)2------->.......+.........
K) .....C3H7COOH+.........------>......CO2+........

prosze o podpisanie każdego np: O2.... Cl3O5
tlen hlorek tlenu ( cos takiego) daje naj. plis pilne

1

Odpowiedzi

2011-11-04T23:53:08+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

d) C2H5COOH + 2O2-------->3 CO + 3 H2O
kwas propionowy + tlen----->tlenek węgla(II) +woda

e) 2HCOOH + MgO-------> (HCOO)2Mg + H2O
kwas mrówkowy + tlenek magnezu--->mrówczan magnezu + woda

f) C15H31COOH + LiOH-------->C15H31COOLi + H2O
kwas palmitynowy + wodorotlenek litu--->palmitynian litu + woda

g) 2C3H7COOH + K2O------>2C3H7COOK + H2O
kwas masłowy + tlenek potasu--->maślan potasu + woda

h) 2HCOOH + Zn------>(HCOO)2Zn + H2
kwas mrówkowy + cynk--->mrówczan cynku + wodór

i) C2H5COOH----H2O------> H(+) + C2H5COO(-)
kwas propionowy------>kation wodorowy + anion propionianowy

j) 2C2H5COOH + Mg(OH)2------->(C2H5COO)2Mg + 2H2O
kwas propionowy + wodorotlenek magnezu-->propionian magnezu + woda

K) C3H7COOH + 5 O2------>4 CO2 + 4H2O
kwas masłowy + tlen--->tlenek węgla(IV) + woda

2 3 2