Odpowiedzi

2010-02-25T19:25:33+01:00
To znaczy być cały czas przy nim i modlić się :)
to jest dla niego dardzo istotne :)
2010-02-25T19:27:19+01:00
Wiele osób doświadcza Boga w zwyczajnych codziennych zdarzeniach. To, co inni uważają za przypadek, dla nich jest zrządzeniem Boga. To Bóg mówi do nich, kiedy właśnie w tej chwili spotykają tego oto człowieka.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-25T19:31:41+01:00
Doświadczenie Boga może mieć 3 wymiary:
-mistyczny: zdolność tą posiada bardzo nie wielu ludzi,doświadczają oni osobowego spotkania z Bogiem na modlitwie.
-liturgiczny :Boga można doświadczyć poprzez Sakrament Św.Najbardziej Boga doświadczymy w sprawowaniu Eucharystii oraz Pokuty i Pojednania.
-estetyczny: doświadczenie Boga związane z czynieniem dobra wobec drugiego człowieka.