Rozcieńczono 200g 5-procentowego roztworu kwasu solnego, dodając 100 g wody . Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu.

Do ilu gramów wody nalezy dodać 10g stężonego , 98-procentowego roaztworu H2SO4, aby otrzymać roztwór 2- procnetowy.

1

Odpowiedzi

2010-02-25T23:06:00+01:00
1.
mr - masa roztworu
ms - masa substancji
Cp - stężenie procentowe

mr₁ = 200g
Cp₁ = 5%
ms₁ = (5% * 200g) : 100% = 10g
mr₂ = 200g + 100g = 300g
ms₂ = 10g
Cp₂ = (10g * 100%) : 300g = 3,3%

2.
mr₁ = 10g
Cp₁ = 98%
ms₁ = (98% * 10g) : 100% = 9,8g

Cp₂ = 2%
ms₂ = 9,8g
2% = (9,8g * 100%) : mr₂
2% = 980 : mr₂
mr₂ = 980 : 2
mr₂ = 490g
mH₂O = 490g - 9,8g = 480,2g

Odp: Należy dodać 480,2g wody.

;-))