Odpowiedzi

2010-02-25T19:45:30+01:00

Patriotyzm - czyli miłość do ojczyzny, własnego narodu, połączona z gotowością ponoszenia dla nich ofiar - swe miejsce na kartach literatury znalazł już w czasach najdawniejszych. Do takich postaci patriotycznych niewątpliwie zaliczamy "Pana Tadeusza, epos pióra Adama Mickiewicza. jest to utwór w którym autor pokazuje patriotyzm szlachty polskiej i losy Jacka Soplicy. W młodości był on zawadiaką i hulaką co skończyło się dla niego tragicznie, musiał uchodzić z kraju, gdyż zastrzelił hrabiego Horeszkę, który nie zgodził się na ślub z jego córką. Później Soplica chce się zrehabilitować, wraca do kraju ojczystego pod postacią księdza Robaka, by prowadzić działalność agitacyjną na rzecz powstania przeciw Rosji.
3 2 3