1. Wpisz obok zdania prawdziwego literę P, a obok fałszywego – literę F.
a) Najmniejsze zasolenie wody morskiej występuje w Morzu Czerwonym. . . . . .
b) Największe zasolenie wody morskiej występuje w strefie zwrotnikowej, co związane jest z intensywnym
parowaniem. . . . . .
c) Temperatura wody w ciepłych prądach morskich zawsze przekracza +25°C. . . . . .
2. Podkreśl prawidłowe dokończenie zdania.
Rzeki, w których woda pojawia się tylko w jednej porze roku, występujące na obszarach, gdzie zaznacza się
pora sucha i deszczowa to...
a) rzeki stałe.
b) rzeki epizodyczne.
c) rzeki okresowe.
3. Wymień dwa sposoby gospodarczego wykorzystania rzek.
•. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
•.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
4. Dopisz do podanych nazw jezior ich typ ze względu na genezę (powstanie).
a) Bajkał – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Jeziora Plitwickie – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Podaj dwie możliwości gospodarczego wykorzystania stawów.
•. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
•.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Podkreśl prawdziwe informacje w poniższych zdaniach.
a) Gorące źródła występujące na obszarach wulkanicznych to cieplice / gejzery.
b) Największe niecki artezyjskie na świecie występują w Australii / na Islandii.
7. Podaj dwie funkcje, które pełnią sztuczne zbiorniki wodne.
•. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
•.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. Połącz wybrane rodzaje źródeł i wód podziemnych z nazwami obszarów ich występowania.
gejzery • • Australia, Kotlina Warszawska
wody termalne • • Cieplice, Podhale
wody mineralne • • Krynica-Zdrój, Iwonicz-Zdrój, Kudowa-Zdrój
• Islandia, Kamczatka, Nowa Zelandia

2

Odpowiedzi

2010-02-26T10:12:03+01:00
1. a) F
b) P
2. c
3. - rzeki to ważne drogi transportowe
- nawadnianie pól uprawnych
4. Bajkał - jezioro tektoniczne
Jeziora Plitwickie - jeziora krasowe
5. - hodowla ryb
- napęd młynów
6. a) gejzery
b) w Australii
7. - gromadzenie wód na potrzeby ludzi i przemysłu
- ochrona przed powodziami
6 2 6
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-26T12:34:27+01:00
1.
a)F
b)P
c)P
2.c
3.
transport wodny
rybołówstwo
4.
a) j. tektoniczne
b) j. morenowe
5.
hodowla ryb
rekreacja
6. Gorące źródła występujące na obszarach wulkanicznych to gejzery
Największe niecki artezyjskie na świecie występują na Islandii
7.
regulują poziom wody
są na nich elektrownie
8.
gejzery- Islandia, Kamczatka, Nowa Zelandia
wody termalne- Cieplice, Podhale
wody mineralne- Krynica-Zdrój, Iwonicz-Zdrój, Kudowa-Zdrój
10 2 10
Masz źle. Największe artezyjskie są w Australii!!! Za co ty masz najlepszą odp ???