1) zapisz za pomoca wyrazenia algebraicznego :
a) roznice liczby a oraz sumy liczb -b i c
b) sume trzech liczb z ktorych pierwsza jest rowna x,a kazda nastepna jest o 5 mniejsza od poprzedniej
c) podwojona roznice kwadratow liczb a i b
d) iloczyn sumy liczb x i 6 przez ich roznice
e) szescian roznicy liczb a i b
f) iloraz roznicy liczb -3 i m przez ich sume
g) sume trzech koleinych liczb naturalnych parzystych
2) oblicz wartosc liczbowa wyrazenia:
a) (1/2mnz)do potegi 4 dla m=2, n=-5, z=0,2
b) (10cd)³ dla c=0,01, d=-0,1
c) 5m²n³+4(m-n) dla m=-1/2 , n=-1
d) 4b²-2a² dla a=-4, b=3

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-25T20:00:27+01:00
Zad.1
a)a-(-b+c)
b)x+(x-5)+(x-10)
c)2(a-b)²
d)(x+6)*(x-6)
e)(a-b)³
f)(-3-m):(-3+m)
g)2x+4x+6x

zad.2
a)(0,5*2*5*0,2)⁴=1⁴=1
b)(10*0,01*(-0,1))³=-0,01³=0,000001
c)5*(-0,5)²*(-1)³+4(-0,5-(-1))=5*0,25*(-1)+(-2+4)=-1,25-2+4=0,75
d)4*3²-2*(-4)²=4*9-2*16=36-32=4
1 2 1
2010-02-25T20:00:41+01:00
1. a) a-(b+c)
b)x+x-5+x-10=3x-15
c) 2(a²-b²)
d) (x+6)*(x-6)
e) (a-b)³
f) (-3-m):(-3+m)
g) n+n+2+n+4=3n+6

2. a) (1/2mnz) do potegi 4 dla m=2, n=-5, z=0,2
1/16*16*625*0,0016=1
lub
[1/2*2*(-5)*0,2]^4=(-1)^4=1
wyniki są takie same więc wydaje mi się, że obydwa sposoby są prawidłowe.
b) 1000*0,000001*(-0,001)= -0,000001
c) 5*1/4*(-1)+4*(-1/2)-4*(-1)=-1,25-2+4=0,75
d) 4*9-2*16= 36-32=4