Przedstaw równania reakcji dysocjacji jonowej n/w elektrolitów (podaj nazwy jonów)
-kwasu bromowodorowego
-wodorotlenku potasu
-siarczanu (VI) żelaza (III)
-kwasu siarkowego (VI)
-kwasu fosforowego (V)
- wodorotlenku baru
-chlorku chromu (III)
-azotanu (V) magnezu

1

Odpowiedzi

2010-02-25T22:42:47+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
-kwasu bromowodorowego
HBr----->H(+) + Br(-)
......kation wodoru + anion bromkowy

-wodorotlenku potasu
KOH------>K(+) + OH(-)
.....kation potasu + anion wodorotlenowy

-siarczanu (VI) żelaza (III)
Fe2(SO4)3---->2Fe(3+) + 3SO4(2-)
....kation żelaza(III) + anion siarczanowy(VI)

-kwasu siarkowego (VI)
H2SO4--->2H(+) + SO4(2-)
......kation wodoru + anion siarczanowy(VI)

-kwasu fosforowego (V)
H3PO4---->3H(+) + PO4(3-)
......kation wodoru + anion fosforanowy(V)

- wodorotlenku baru
Ba(OH)2----->Ba(2+) + 2OH(-)
.....kation baru + anion wodorotlenowy

-chlorku chromu (III)
CrCl3--->Cr(3+) + 3Cl(-)
......kation chromu(III) + anion chlorkowy

-azotanu (V) magnezu
Mg(NO3)2---->Mg(2+) + 2NO3(-)
....kation magnezu + anion azotanowy(V)