Napisz w formie cząsteczkowej i jonowej równania reakcji zobojętniania:
a)kwasu azotowego (V) i wodorotlenku strontu
b)wodorotlenku wapnia i kwasu bromowodorowego
c)wodorotlenku sodu i kwasu siarkowego (VI)
d)wodorotlenku potasu i kwasu fosforowego (V)

1

Odpowiedzi

2010-02-25T21:09:15+01:00
Rozwiązanie w załączniku:) w razie niejasności pisz
1 5 1