3.oblicz cp 15.7-molowego roztworu amoniaku o gęstosci 0,89g/cm³
4.oblicz gęstośc roztworu formaliny (HCHO) jesli roztwór 30% jest roztworem o Cm=14,3mol/dm sześcienny.
5.oblicz ile g soli trzeba dodac do 250g 10% roztworuzeby otrzymac roztwór o stezeniu 15%.
6.oblicz stezenie molowe roztworu otrzymanego przez zmieszanie 50g 80% H3PO4 z 450 cm³ wody,jesli wiadomo ,ze gestosc otrzymanego roztworu wynosiła 1,15g/cm³.
7.oblicz jaka objetosc wody nalezy dodac do 40 cm³ roztworu HCl o stezeniu 0,05mol/dm³ i gestosci 1g/cm³,aby otrzymac roztwór HCl o stezeniu 0,091%.
8.zmieszano 40g 30% roztworu ze 150 g 12% roztworu soli kuchennej .oblicz stezenie procentowe otrzymanego roztworu.
9.oblicz objetosc NH₃ odmierzonego w warunkach normalnych, jaka nalezy rozpuscic dodatkowo w 450g 20% roztworu,aby uzyskac roztwor o stezeniu 30%.

1

Odpowiedzi

2010-02-25T20:13:00+01:00
3.
1000 cm³ = 890 g

1 mol - 17 g
15,7 mola - x
x = 266,9 g

890 g - 100 %
266,9 g - x
x = 29,99 %

4.
1 mol - 30 g
14,3 mola - x
x = 429 g

429 g - 30 %
x - 100 %
x = 1430 g - masa 1 dm³ roztworu, więc gęstość = 1,43 g/cm³

5.
250 g - 100 %
x - 90 %
x = 225 g

225 g - 85 %
x - 100 %
x = 264,71 g

m = 264,71 - 250 = 14,71 g -tyle trzeba dodać

6.
1 cm³ - 1,15g
x - 500 g
x = 434,78 cm³

50 g - 100 %
x - 80 %
x = 40 g

1 mol - 98 g
x - 40 g
x = 0,41 mola

0,41 mola - 434,78 cm³
x - 1000 cm³
x = 0,943 mol/dm³

7.
1000 cm³ - 0,05 mola
40 cm³ - x
x = 0,002 mola

1 mol - 36,5 g
0,002 mola - x
x = 0,073 g

40 g - 100 %
0,073 g - x
x = 0,1825 g

0,1825 g - 0,091 %
x - 100 %
x = 200,55 g

v = 200,55 - 40 = 160,55 cm³ -tyle trzeba dodać wody

8.
40 g - 100 %
x - 30 %
x = 12 g

150 g - 100 %
x - 12 %
x = 18 g

C = [( 12 g + 18 g)/(40 g + 150 g)] × 100 % = 15,79 %

9.
450 g - 100 %
x - 80 %
x = 360 g

360 g - 70 %
x - 100 %
x = 514,29 g

m = 514,29 - 450 = 64,29 g

17 g - 22,4 dm³
64,29 - x
x = 84,71 dm³ - tyle amoniaku trzeba rozpuścić
Wyniki dobre, ale dokładność rozwiązań?? To jest poziom rozszerzony z chemii i w treści na początku powinny być dane szukane, jednostki przy kazdym obliczaniu i jak jest kilka proporcji to nie mozna wczedzie x podstawiac bo to przeciez ta sama wielkość, do x mozna 1 wielkosc przypisać a nie 3! .
Jeśli się przygotowywujesz na mature i patrzysz na to rozwiazanie i sie na nim uczysz to radze być ostrożnym bo na maturze za nie podanie jednostki i te błędy które wymieniałam masz niepotrzebnie odejmowane punkty