Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-25T19:57:21+01:00
8x(x+y)-2y(y-x)+ 1/2(6x² + 8x²) - 2(y² + 5xy)=
=8x² +8xy -2y²+2xy + 3x²+ 4x²-2y²-5xy = 15x²+5xy-4y²

1/2a(a + 1) -2(a²/4 - a/2) =
=½ a²+ ½a -½ a² -a = -½a

1/3a(a+1) - 4(1/3a² -1/12a) -a(1-a) =
= ⅓a²+ ⅓a - ⁴/₃ a² + ⅓a -a+ a² = -⅓a
2 5 2
2010-02-25T19:57:22+01:00
8x²+8xy-2y²+2yx+3x²+4x²-2y²-10xy=15x²-4y²

2 3 2