Niektóre pierwiastki chemiczne, np. węgiel i tlen, występują w przyrodzie w kilku odmianach. Zjawisko to nazywamy alotropii. Korzystając z różnych źródeł informacji, podaj odmiany alotropowe tych pierwiastków chemicznych i określ ich właściwości

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-18T12:31:42+02:00
odmaiany alotropowe tlenu to: tlen atomowy O2, tlen czteroatomowy O4 oraz ozon O3.
odmiany alotropowe węgla to: diament, grafit i fulereny
4 3 4