Pan Piotr cztery razy dziennie wkrapla sobie po jednej kropli lekarstwa do każdego oka. Kropli wystarczyło na 25 dni. Jaką przybliżoną objętość ma jedna kropla?
Wyraź tę objętość w milimetrach sześciennych.
( Jedna butelka zawiera 10 ml tych kropel)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-25T20:24:27+01:00
N-ilość kropel na dzień
n = 4*2*1
n = 8

Vb-objętość butelki
Vb = 10ml = 0,01l = 1dm3 = 10000mm3

nd-ilość dni
nd = 25

z-ilość kropel w butelce
z = n * nd
z = 8 * 25
z = 200

V-objętość kropli
V = Vb / z
V = 10000mm3 / 200
V = 50mm3

Jedna kropla to około 500mm3
2 3 2