Odpowiedzi

2009-10-18T13:13:56+02:00
C₁ ciepło właściwe wody 4190
c₂ ciepło właściwe srebra 250

muszą zachodzić następujące równości

m₁c₁*t₁=m₂c₂t₂
40+t₁=150-t₂

t₁= m₂*c₂*110/(m₁c₁+m₂c₂)=6,2

1 5 1