Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-25T20:15:59+01:00
r niemęskoosobowy, l. mnoga
Mianownik kto? co? troje/trójka (nie jestem pewna) dzieci
Dopełniacz kogo? czego? trójki dzieci
Celownik komu? czemu? trójce dzieci
Biernik kogo? co? trójkę dzieci
Narzędnik z kim? z czym? z trójką dzieci
Miejscownik o kim? o czym? trójce dzieci
Wołacz o! trójko dzieci

r niemęskoosobowy, l. mnoga
M. cztery pisklęta
D. czterech piskląt
C. czterem pisklętom
B. cztery pisklęta
N. czterema pisklętami
Msc. czterech pisklętach
W. cztery pisklęta
3 3 3