Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-10-18T12:29:15+02:00
4x-5y+6=0
-5y=-4x-6 /:(-5)
y=(4/5)x + 6/5
Zatem prosta prostopadła ma wzór (możemy podać tyko współczynnik przy x bo wiemy że wynosi on -1/a gdzie a to współczynnik przy x zadanej funkcji)
y=-(5/4)x+b (gdzie b-wyraz wolny, jakbyś miała przez jaki punkt przechodzi to byś wyznaczyła też współczynnik b, w chwili obecnej może być ona dowolny)
2009-10-18T12:30:36+02:00
Prosta prostopadła do prostej l o równaniu 4x-5y+6=0 ma wzór;

-5y=-6-4x
y=4/5x+6/5 do niej kazda prosta o y=-5/4x+b gdzie b dowolne
2009-10-18T12:32:05+02:00
4x-5y+6=0
5y=4x+6 / :5 (wyznaczamy y)
y=0,8x+1,2
a₁=0,8
a₂=-10/8=-5/4=-1¼ (aby prosta była prostopadła to współczynnik kierunkowy - a , czyli to co jest przy x musi być liczbą odwrotną i przeciwną)

Prosta prostopadła ma wzór y=-1¼x+b