Prosze prztłumaczyć mi ten tekst (tylko żaden translator!!):
A few years ago. I was travelling through Taipei in Taiwan and I decided to try snake blood. According to chinese medicine, snake blood is very healthy and some people also belive it has magical properties. For this reason, many people in certain parts of Asia drink it, and I wanted to be one of them.
I walked through the market place of Snake Alley and stopped in front of a merchant with snakes. I'd like to try some snake blood. I told him and he said with a smile. At your own risk! He then took a snake from a large cage and tied a rope around its head. While the snake was hanging in the air, he cut it with a knife and squeezed its blood into a clear glass.
When he handed it to me, I suddenly felt afraid. What does snake blood taste like? I thought. As I was raising the glass to my lips, I smelt something bitter and metallic like copper or lead. I then began to drink.
The blood was thick like gravy. It had a terrible, sweet and salty taste. I was feeling dizzy and sick while I was drinking it. But I wanted to finish the entire glass. There were many people around me at that time. As soon as I finished, they all looked at me for a response Yummy! That was tasty! I said so the merchant offered me another glass. No way! I shouted and everyone started laughing. What an experience!

2

Odpowiedzi

2012-07-26T22:01:17+02:00

Kilka lat temu. Podróżowałem/łam przez Taipei w Tajwanie i zdecydowałem/łam się spróbować krwi węża. Wg chińskiej medycyny krew węża jest zdrowa i trochę ludzi również wierzy, że ma ona magiczne właściwości. Z tego powodu wiele ludzi w pewnych częściach Azji pije to i ja chciałem/łam być jednym z nich.

Szedłem/Szłam przez rynek Snake Alley i zatrzymałem/łam się przed handlowcem z wężami. Chciałem/łam spróbować trochę wężowej krwi. Powiedziałem/łam mu to, odpowiedział z uśmiechem: "Na Twoje własne ryzyko". Następnie wziął węża z dużej klatki i zawiązał linę dookoła jego głowy. Podczas gdy wąż wisiał w powietrzu, on pociął go nożem i wycisnął jego krew do czystej szklanki.

Kiedy mi to podał, nagle poczułem/łam się przestraszony/na. "Jak smakuje krew węża?", pomyslałem. Kiedy podnosiłem/łam szklankę do ust, poczułem/łam coś gorzkiego i metalicznego jak miedź czy ołów. Następnie zacząłem/łam pić.

Krew była gęsta jak sos. To było straszne, słodnie i słone. Poczułem/łam zawroty głowy i mdłości podczas picia. Ale chciałem/łam skończyć całą szklankę. Było wówczas dużo ludzi dookoła mnie . Jak najszybciej skończyłem/łam, wszyscy patrzyli na moją reakcję. "Pyszne! To było pyszne", powiedziałem/łam, więc handlowiec zaproponował mi kolejną szklankę. "Nie ma mowy", krzyknąłem/łam i wszyscy zaczęli się śmiać. Co za przeżycie!

2012-07-26T22:48:01+02:00

Kilka lat temu. Podróżowałem przez Taipei w Tajwanie i zdecydowałem się na spróbowanie krwi węża. Według chińskiej medycyny krew węża jest zdrowa i kilku ludzi również wierzy, że ma ona magiczne właściwości. Z tego powodu wiele ludzi w pewnych częściach Azji pije to i ja chciałem być jednym z nich.

Szedłem przez rynek Snake Alley i zatrzymałem się przed handlowcem z wężami. Chciałem spróbować trochę wężowej krwi. Powiedziałem mu to, odpowiedział z uśmiechem. Na Twoje własne ryzyko! Następnie wziął węża z ogromnej klatki i zawiązał linę w około jego głowy. Podczas gdy wąż wisiał w powietrzu, on pociął go nożem i wycisnął jego krew do czystej szklanki.

 

Kiedy mi to podał, nagle poczułem się przestraszony. Jak smakuje krew węża? Pomyślałem. Kiedy podnosiłem szklankę do moich ust, poczułem coś gorzkiego i metalicznego jak miedź czy ołów. Następnie zacząłem picie.

 

Krew była gęsta jak sos. To było straszne, słodkie i słone w smaku. Poczułem zawroty głowy i mdłości podczas picia tego. Ale chciałem skończyć całą szklankę. Było wówczas dużo ludzi w około mnie . Jak najszybciej skończyłem, oni patrzyli na moją reakcję. Pyszne! To było pyszne! Powiedziałem, więc handlowiec zaproponował mi kolejną szklankę. Nie ma mowy! Krzyknąłem i wszyscy zaczęli się śmiać. Co za przeżycie!