Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-25T20:45:06+01:00
Oblicz zawartość procentową (%masowy):

a. glinu w azotanie V glinu

m Al(NO3)3 = 27u + 3* 14u + 9* 16u = 27u + 42u + 144u = 213u
%Al = 27u/213u * 100% = 12,68 %

b. miedzi w siarczanie VI miedzi II

m CuSO4 = 64 u + 32 u + 4*16 u = 160 u
%Cu = 64 u/160u * 100% = 40 %
11 4 11
2010-02-25T20:46:29+01:00
Masa molowa Al(NO₃)₃ = 213 g/mol
213 -100 %
27 - x
x = 12,68 % Al

masa molowa CuSO₄ = 159 g/mol
159 - 100 %
63 - x
x = 39,62 % Cu
4 3 4