Oblicz mase jednego atomu fosforu
oblicz masę dziesięciu atomów litu
oblicz liczbę atomów w 10g magnezu
liczbę atomów i cząsteczek w 8g cząsteczek tlenu
w 63,5gmiedzi znajduje się........atomów miedzi
w 28g azotu znajduje się.............cząsteczek azotu
Mol cząsteczek wodorotlenku sodu zawiera.........cząsteczek.
Mol jonów chlorkowych zawiera.........jonów.

1

Odpowiedzi

2010-02-25T21:35:39+01:00
Masa atomu P = 31 × 1,66×10⁻²⁴ g = 51,46×10⁻²⁴ g

10 atomów litu = 10×7×1,66×10⁻²⁴ g = 116×10⁻²⁴ g

24 g - 6,02×10²³
10 g - x
x = 2,51×10²³ atomów Mg

32 g - 2×6,02×10²³ atomów
8 g - x
x = 3,01×10²³ atomów O w 8 g O₂

32 g - 6,02×10²³ cząsteczek
8 g - x
x = 1,505×10²³ cząsteczek O₂ w 8 g O₂

w 63,5gmiedzi znajduje się 6,02×10²³ atomów miedzi
w 28g azotu znajduje się 6,02×10²³ cząsteczek azotu
Mol cząsteczek wodorotlenku sodu zawiera 6,02×10²³ cząsteczek.
Mol jonów chlorkowych zawiera 6,02×10²³ jonów
34 4 34