W korcach określano w przeszłości objętość ciał sypkich- ziaren zbóż, mąki, maku itp. Mniejszą jednostką była ćwierć, która - zgodnie ze swoją nazwą - stanowiła ¼ korca, jeszcze mniejszymi: miarka: (1 miarka = ½ ćwierci), garniec (1 garniec = ¼ miarki), kwarta (1 kwarta = ¼ garnca) i kwaterka równa ¼ kwarty. Korzec był równy używając współczesnych jednostek, około 120 litrom.

1.Ile różnych starych jednostek objętości wymieniono w tym tekście?
A.3 B.4 C.5 D.6

2.W którym zestawie podane jednostki są uporządkowane zgodnie ze swoją wielkością?

A. korzec, kwarta, garniec B.kwaterka, miarka, kwarta
C. ćwierć, garniec, kwarta D. kwaterka, korzec, ćwierć

3.
a.Jaką częścią korca była ćwierć?
b.Jaką częścią ćwierci była miarka?
c.Jaką częścią korca była miarka?
d.A jaką częścią korca był garniec?

4.Rolnik zebrał z pola 175 miarek zboża. Ile to korców?

5.Ilu litrom były równe łącznie: ćwierć, 2 garnce i kwarta?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-25T20:42:17+01:00
W korcach określano w przeszłości objętość ciał sypkich- ziaren zbóż, mąki, maku itp. Mniejszą jednostką była ćwierć, która - zgodnie ze swoją nazwą - stanowiła ¼ korca, jeszcze mniejszymi: miarka: (1 miarka = ½ ćwierci), garniec (1 garniec = ¼ miarki), kwarta (1 kwarta = ¼ garnca) i kwaterka równa ¼ kwarty. Korzec był równy używając współczesnych jednostek, około 120 litrom.

1.Ile różnych starych jednostek objętości wymieniono w tym tekście?
A.3 B.4 C.5 D.6

W tekscie wymieniono 6 starych jednostek objetości (odp.D)

2.W którym zestawie podane jednostki są uporządkowane zgodnie ze swoją wielkością?
A. korzec, kwarta, garniec
B.kwaterka, miarka, kwarta
C. ćwierć, garniec, kwarta
D. kwaterka, korzec, ćwierć

Odp.C)
3.
a.Jaką częścią korca była ćwierć?
ćwierć = 1/4 korca

b.Jaką częścią ćwierci była miarka?
miarka = 1/2 ćwierci

c.Jaką częścią korca była miarka?
miarka = 1/8 korca

d.A jaką częścią korca był garniec?
garniec = 1/32 korca

4.Rolnik zebrał z pola 175 miarek zboża. Ile to korców?
175 miarek = 175 miarek*1/8 korca
175 miarek = 175/8 korca
175 miarek = 21 i 7/8 korca

5.Ilu litrom były równe łącznie: ćwierć, 2 garnce i kwarta?
ćwierć = 1/4korca *120 l = 30l
2 garnce = 2(*1/32 ) korca = 1/16 *120l = 7,5 l
kwarta = 1/4 garnca *1/4 miarki *1/2 ćwierci* 1/4 korca *120l = 0,9375 l

Łącznie :
ćwierć + 2 garnce + kwarta = 30 l + 7,5l + 0,9375l = 38,4375 l
86 4 86
to się chłopak napisał XDD ☺ ☻   dzięki
Dzięki i zachęcam do zasubskrybowania mojego kanału Verto
Biedactwo z tego hłopaka, namęczył się Thank you very much